Vďaka unikátnej službe Proxia.Live môžete rýchlo a jednoducho zobrazovať údaje z viacerých zdrojov na informačných paneloch.

Proxia.Live je systém, ktorý umožňuje zobrazovať akékoľvek informácie na informačných paneloch na základe špecifických požiadaviek zákazníkov ako napr.:

  • jedálňach a reštauráciách - zobrazovanie denného menu s možnosťou premietania fotiek jedál, kde si stravník vyberá jedlo očami
  • predajni, kde majiteľ môže mať moderný výklad, v ktorom sa budú zobrazovať produkty s rôznymi akciami ako digitálna reklama
  • vo firmách a manažmente zobrazovať informácie, ktoré pomôžu zvýšiť efektivitu práce napr. pri plnení cieľov, rýchlou informovanosťou a to všetko v reálnom čase
  • v školách - unikátne riešenie pre školy, kde si na informačných paneloch (elektronických nástenkách) školy môžu zobraziť informácie ako: suplovanie, zvonenie, rozvrh hodín, kalendár podujatí, jedálny lístok, fotogalérie, video galérie a pod.

Systém umožňuje prepojenie so sociálnymi sieťami ako sú facebook, twitter, instagram a pod.

Celý systém je možné riadiť prostredníctvom mobilného telefónu alebo počítača, kde si môže zákazník spravovať obsah na informačnom paneli online. V prípade viacerých panelov, je možné určovať obsah samostatne pre každý panel.

Zobrazujte obsah pomocou Proxia.Live