Na Gymnáziu Ľudovíta Štúra vo Zvolene si infopanel Proxia.Live najskôr vyskúšali.

Testovacie zariadenie, ktoré sme im poskytli, si u študentov rýchlo získalo obľubu, preto sa rozhodli pre prevádzku elektronickej nástenky na vlastnom TV. Čo všetko si na nej môžu študenti nájsť?

Príťažlivosť technológií pre mladých

Mladá generácia a technológie k sebe jednoducho pasujú. Študenti na stredných školách sú zvyknutí získavať množstvo informácií online prostredníctvom svojich smartfónov a počítačov. Kvôli tomu si tlačené oznamy na bežnej nástenke často nevšímajú.

Nový infopanel Proxia.Live mal preto na Gymnáziu Ľudovíta Štúra vo Zvolene úspech. Žiakom však nepriniesol len lepšiu informovanosť o dianí na škole. Okrem rozvrhu vyučovania, zmien v suplovaní a oznamov o aktivitách školy si na ňom môžu prezrieť jedálny lístok, k dispozícii sú aj fotografie a správy z rôznych školských akcií. A čo ak by chceli vedieť, aké je vonku aktuálne počasie? Študenti gymnázia sa priamo z infopanelu dozvedia, aká je vonkajšia teplota, vlhkosť aj rýchlosť vetra.

YouTube cez Proxia.Live

Elektronická nástenka nemusí byť len o strohých informáciách, na Gymnáziu Ľudovíta Štúra vo Zvolene sa stala sprostredkovateľom vítaného rozptýlenia. O príjemnú atmosféru sa cez prestávky starajú videá študentskej televízie z YouTube.

Prepojenie na viac zdrojov

Elektronická nástenka môže zobrazovať dáta získané z viacerých zdrojov. Na Gymnáziu Ľudovíta Štúra vo Zvolene sú to web školy, Facebook, Instagram a YouTube, ktoré dopĺňajú dáta z meteostanice a portálu samosprávneho kraja. Všetky zdroje obsahu sú prepojené s úložiskom. Pomocou funkcie TIMELINE je možné naplánovať ich zobrazovanie v daný čas. Obsluha Proxia.Live je jednoduchá, nastaviť je možné tiež automatické zapnutie a vypnutie zariadenia.

Inštalácia na TV panel školy

Na Gymnáziu vo Zvolene sa rozhodli využiť ako infopanel vlastné TV. K nemu sme im dodali mini PC. V ňom boli vopred nainštalované všetky moduly, ktoré sa škola rozhodla používať. Inštaláciu elektronickej nástenky na mieste previedol náš technik, ktorý personálu školy poskytol tiež stručnú inštruktáž o jej obsluhe.

Proxia.Live na vlastnom TV pre Gymnázium Ľudovíta Štúra Zvolen - študentská televízia