LUNCHMENU.TODAY predstavuje moderný spôsob správy denného menu. Jednoducho si nafotíte obedové menu cez telefón a okamžite je prístupné pre Vašich zákazníkov na výstupnom zariadení.

LUNCHMENU.TODAY je kompletný systém, ktorý umožňuje:
  • správu jedální s unikátnou možnosťou definovať výdajne jedla
  • pre každú výdajňu a zákazníka definovať zoznam stravníkov
  • sledovať objednávky jedál
  • sledovať platby stravníkov s komplexnými štatistikami

Stravníci si objednávajú jedlá prostredníctvom mobilnej aplikácie, kde si môžu vytvoriť, stornovať alebo preobjednať stravu. Každý stravník má svoj QR kód, ktorý majú v mobilnej aplikácii a pomocou neho alebo plastikovej kartičky s kódom si vo výdajni odoberajú jedlo podľa objednávky. Týmto je zabezpečené, že stravník si nemôže zameniť jedlo pri výdajni tak, ako je to bežné pri klasickom „papierikovom" systéme objednávania stravy v jedálňach. Zákazníkom, ktorí využívajú tento systém sa dramaticky ušetrí čas pri spracovávaní objednávkových lístkov a tým sa im dramaticky znižujú náklady na správu jedálne. Systém je vhodný tak pre podnikový sektor, kde si stravníci objednávajú jedlo prostredníctvom mobilného telefónu alebo terminálu, ako aj pre školské jedálne, kde sú určité špecifiká ako napr. automatické objednanie, ktoré nie je bežné v podnikovej sfére.

Systém je efektívny a cenovo férový. Rovnako ako pri ostatných našich riešeniach, systém je založený na poplatkoch za aktívnych používateľov a tento produkt využíva najmodernejšie technológie v oblasti IT ako je podpora mobilných telefónov, čítačiek, kartičiek a pod.

Vyberte si jedlo očami