Proxia Academy je online e-learningové riešenie pre manažovanie vzdelávacieho obsahu, ktoré pomáha vzdelávacím organizáciám, školám a jej klientom pracovať oveľa efektívnejšie.

Proxia Academy je e-learningový systém, ktorý umožňuje firmám efektívne preškoľovať svojich zamestnancov na základe interných potrieb manažmentu a HR oddelení firiem.

Systém umožňuje:

  • vytvárať samostatné školiace materiály s implementovanou špeciálnou metodológiou vzdelávania, ktorá umožňuje postupné zvyšovanie kvalifikácie zamestnanca
  • online testovanie, kde si zákazník môže vytvárať samostatné testy pre každý vzdelávací kurz, ktoré sa môžu automaticky alebo manuálne vyhodnocovať
  • online testovanie na presný čas; po uplynutí stanoveného času sa test automaticky uloží a vyhodnotí dané výsledky.

Firmy tento systém využívajú hlavne v súčasnej dobe, keď je v mnohých firmách zvýšená fluktuácia zamestnancov a klasické prezenčné zaškoľovanie zamestnancov je veľmi časovo a finančne náročné. Systém je vhodný aj pre školy a vzdelávacie inštitúcie, kde si učitelia môžu pripravovať špeciálne vzdelávacie materiály, ako podporný nástroj pri vyučovaní daného predmetu. Podpora online testovania žiakov je neoceniteľnou pomocou pre každého učiteľa. Momentálne sme v procese implementácie online konferencií do e-learningového systému, ktoré sú v súčasnej dobe často vyhľadávané.

Využite najmodernejšie technológie v e-learningovom vzdelávaní