Riešenie špecifických požiadaviek a problémov klientov so zapojením najvhodnejších a najmodernejších technologických riešení.

Okrem základného portfólia produktov sa mnohí zákazníci na nás obracajú so špecifickými požiadavkami riešenia ich problémov resp. procesov vo firmách, kde nevedia nájsť štandardné softvérové riešenia. Pre týchto zákazníkov realizujeme softvér na mieru na základe ich špecifických potrieb a snažíme sa riešiť ich požiadavky najnovšími technológiami na trhu. Či už je to plánovací systém riadenia ľudí pre švajčiarsku spoločnosť SYZ AG, špeciálny konfigurátor oceľových konštrukcií a hál pre popredného slovenského výrobcu AVG Group alebo podporu pre spoločnosť Cogniware, kde sme sa spolupodieľali na vývoji systému pre policajné zložky štátu v strednej Ázii a mnoho iných.

Pre každého zákazníka hľadáme najvhodnejšie technologické riešenia tak, aby vývoj aplikácii bol rýchly, efektívny a cenovo férový.

Na mieru - najefektívnejšie technologické riešenia pre každého