V rámci projektu "Zavádzame inovácie v spoločnosti eSoft s.r.o." vyhlasujeme prieskum trhu na "systém manažovania vzdelávacieho procesu".

pre záujemcov v prílohe sú podklady na predkladanie ponúk

Prílohy:

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK